Khamis, Februari 14, 2013

MENGENAL SEPINTAS AJARAN SYIAH - Harus Meliwat Isteri, Menyewa, Meminjam Dan Menghadiahkannya Kepada Sahabat - Sahabat ???

Artikel ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada masyarakat khususnya umat Islam mengenai fahaman Syiah supaya mereka menjauhi dan tidak terpengaruh dengan fahaman tersebut dan juga bertujuan untuk menyedarkan mereka yang terbabit bahawa fahaman Syiah adalah bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

Apakah Syiah ??

Syiah adalah golongan yang mendakwa Saidina Ali r.a lebih utama dari sahabat - sahabat lain. Dan mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang sahaja. Inilah perkara pokok yang membezakan golongan Syiah daripada golongan - golongan yang lain. Terdapat beberapa aliran didalam Syiah itu sendiri. Tetapi, pada dasarnya masing - masing mempunyai konsep yang sama yang dinyatakan  diatas, iaitu mengkafirkan sahabat. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah (Syiah Imam 12) kerana kekeliruan yang timbul didalam masyarakat sekarang ini iaitu berhubung dengan Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah. Syiah inilah yang dipertikaikan oleh para Ulama disetiap tempat pada hari ini.

Siapa Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah ??

Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah ialah Syiah dikatakan mempunyai 12 orang imam yang dilantik oleh Allah secara berturutan seperti yang dinyatakan dibawah ini :-

1. Ali bin Abi Talib ( wafat 40 H)
2. Hasan bin Ali (wafat 50 H)
3. Husain bin Ali (wafat 61 H)
4. Ali Zainal Abidin bin Husain (wafat 94 H)
5. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117 H)
6. Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir (wafat 148 H)
7. Musa Al-Kazim bin Jafar As-Sadiq (wafat 183 H)
8. Ali Ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202)
9. Muhammad Al-Jawaad bin Ali Ar-Ridha (wafat 220 H)
10. Ali bin Muhammad Al-Jawaad (wafat 254 H)
11. Hasan bin Ali Al-Askari (wafat 260 H)
12. Muhmmad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi (ghaib 260 H)

Tegasan :- Individu yang dikatakan Imam oleh golongan Syiah, sebenarnya tidak pernah mengaku menjadi imam atau mengajar segala yang dipegang oleh Syiah. Mereka diangkat sebagai imam oleh golongan Syiah sebagaimana orang Kristian mengangkat Nabi Isa a.s sebagai anak Tuhan (walhal Nabi Isa a.s sendiri tidak pernah mengaku menjadi anak Tuhan ).

Amalan -amalan Dan Ajaran Syiah Yang Bertentangan Dengan Fitrah Manusia. (bersumberkan kitab - kitab Syiah)


* Imam Ja'far as - Sadiq berkata : " Pada tanah perkuburan Husain a.s terdapat penawar daripada segala penyakit dan ia adalah ubat yang paling besar". ( Man La Yahdhuru  al-Faqih - j.2, hal 600) (Tahzim al - Ahkam, j.2 hal 26)

* Abu Hasan a.s berkata : " Aurat itu ada dua, iaitu qubul (kemaluan) dan dubur. Dubur ditutup oleh dua papan punggung. Apabila telah ditutup kemaluan dan dua telurnya maka auratnya telah pun ditutup ". Al-Furu' min Al-Kaafi j.6. hal. 51) (Tahzib al-Ahkam j.1, hal. 374)

* Imam Hassan Al-Askari berkata: " Sesungguhnya ibu-ibu kami tidak mengandungkan kami para imam di dalam perut mereka, tetapi dipinggang. Kami dilahirkan bukan melalui rahim, tetapi memalui peha sebelah kanan. Kerana kami adalah dari titisan cahaya Allah yang bersih dan dijauhkan dari sebarang kotoran. "  (Bihar al-Anwar j. 51, hal. 2,13 dan 17) (I'lam al-Wara hal. 394)

* Khomeini berfatwa: " Mengikut pendapat yang kuat dan masyhur HARUS MENYETUBUHI ISTERI DARI DUBUR walaupun hal itu tidak disukai. ( Tahrir al-Wasilah, masalah ke 11, hal. 241)

* Abu Hassan bertanya Ja'far as-Sadiq tentang MENYEWA FARAJ, MEMINJAMNYA serta MENGHADIAHKAN kepada sahabat-sahabat, lalu beliau berkata: " TIDAK MENGAPA " (al-Astibsar, j. 3, hal. 141)

* MEMENUHI KEHENDAK SYAHWAT SERTA MERABA DENGAN PENUH SYAHWAT, MEMELUK, MENGACUKAN KE PAHA KANAK_KANAK TERMASUK KE PAHA BAYI YANG MASIH MENYUSU, ADALAH DIHARUSKAN. (Khomeini, Tahrir al-Wasilah, j.2, hal. 216)

* Tafsiran pelik Syiah diantaranya, ayat 19 dan 20 Surah ar-Rahman, yang bermaksud ; Dia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Diantara keduanya dan penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. ". Imam tafsir Syiah Ali bin Ibrahim al-Qummi menukilkan rawayat dari Ja'far as-Sadiq, katanya : " Ali dan Fatimah adalah 2 laut yang dalam salah satu tidak melampaui satu lagi." (Tafsir al-Qummi, j. 2, hal. 345)

SIMPTOM - SIMPTOM ORANG YANG TELAH DIPENGARUHI OLEH SYIAH

Ciri-ciri di bawh adalah sebahagian dari petanda seseorang yang menganut ajaran Syiah. Berwaspadalah jika anda dapati tanda-tanda sebegini tampak mula kelihatan pada orang-orang yang anda sayang.

1 - Sentisa memuja Saidina Ali dan melebihkan beliau dari Saidina Abu Bakar dan Umar.
2 - Memperlekeh dan memandang rendah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW.
3 - Sering menghimpunkan (jamak) solat Zohor, Asar, Maghrib dan Isya' bersama tanpa sebarang sebab.
4 - Kaki tidak dibasuh ketika berwuduk, sebaliknya hanya disapu sahaja. Sijud diatas Batu Karbala ketika solat .
5 - Menepuk peha ketika memberi salam sesudah solat.
6 - Tidak mahu makan ikan yang tidak bersisik.
7 - Melewatkan berbuka puasa sehingga hampir waktu Isya' .
8 - Memarahi orang yang puasa Asyura.
9 - Sering memperkatakan tentang keperluan kepada imam zaman ini (Imam Mahadi)
Tiada ulasan: